Điện thoại: 0987583768
Địa chỉ: Mai Động - Hoàng Mai - Hà Nội

Giao lưu
Ấm đồn đúc quý, trạm 2 bên, dáng đẹp, đúc dày, thành có triện, cao tổng thể 14 cm, đượng kính đáy ấm 10 cm, lành tít. Giá: 1 triệu( chưa phí ship)