Điện thoại: 0926222227
Địa chỉ: Sài Gòn .

kt: cao: 40cm , ngang: 20cm
[COLOR=rgb(51, 51, 51)][/COLOR]