có bác nào biết về đồng tiền cổ trong video này ko?
<iframe width="500" height="300" src="https://www.youtube.com/embed/XS0VaJaAxbs?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen=""></iframe>