Rượu ngoại hàng hiệu.

Em bán giúp chai rượu ngoại hàng hiệu Macallan, có sổ hộp đầy đủ - các bác xem giúp.