bán bộ lư hay đỉnh đồng gì đó lâu năm tên Trúc hóa long đẹp,quý,không đụng hàng,gồm 5 món,gộp lai thành 3 món đẹp,bộ lư thì 3 món chồng lện nhau,hình dáng cây trúc,có chim nhỏ đậu xung quoanh,phía dưới có cái đầu rồng.nặng hơn 15kg cả bộ,
Lh giá rẻ bèo nha,bao ship toàn quốc