Điện thoại: 0949 971 761
Địa chỉ: Cà Mau

Kính làng lư bợm tuyệt đẹp còn nguyên ten xưa bóng mượt, cao 55cm, nặng 8kg