Điện thoại: 01218814201
Địa chỉ: Q4

gl cùng phố vài chiếc ly rượu đồng kích thước ngang 8cm ... cao 10 cm ... 200k/1 cái