mài khuôn hitachi 300 k

Điện thoại: 01236963452
Địa chỉ: hai phong

Một chiếc máy mài khuôn hitachi tình trạng cơ điện tốt em đã tét thử bảo hành các kiểu hình thức không đẹp lắm nhưng không đến nỗi xấu máy còn đủ đồ còn nguyên cả đá và em bán 300k ko síp mời các bác


















Điện thoại: 01236963452
Địa chỉ: hai phong