Em có cây đèn đồng châu âu xưa. Bác nào cần giao lưu nhắn em nhé!