Kính làng một chiếc giường cổ thời Pháp của ông Sơ để lại, địa chỉ xem hàng: xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Giường gồm 2 phần: khung sắt và phần giường gỗ bên dưới. Mẫu giường này xuất hiện trong phim: "Người đẹp Tây Đô"