Gia đình tôi đang sở hữu chiếc Đỉnh Đồng Đỏ thời Nguyễn được các cụ để lại. Nay có việc cần nên muốn bán và mong muốn chiếc Đỉnh quý đến được tay người biết trân trọng giá trị của cổ vật này.
Giá cả thì do người mua ra giá và tự thẩm định, được giá hợp lý tôi sẽ bán. Tôi rất cảm kích quý vị nào có nhu cầu thật sự liên hệ với niềm yêu thích và sự hiểu biết để tránh mất thời gian cho đôi bên.
Tôi xin trân thành cám ơn!