Điện thoại: 0932336689
Địa chỉ: 274. Đường Nguyễn Tam Trinh