Điện thoại: 0909193017
Địa chỉ: TPHCM

Cao: 33cm
Đkm: 16.5cm
Đk đáy: 15cm
Vòng bụng: 51cm
Trọng lượng: gần 2.8kg
Hiện trạng: lành nguyên.
Kính làng giao lưu.