Điện thoại: 0906.538.274
Địa chỉ: 777 Quang Trung, Tp Quảng Ngãi


Cái tang bằng đồng xưa, dài 20cm, lành tít.