Điện thoại: 0906.538.274
Địa chỉ: 777 Quang Trung, Tp Quảng Ngãi

Mâm đồng chữ phước, long lân quy phụng, đk 90cm