Bán Cặp Kiếm Xưa Bằng Đồng Tứ Linh
Ae nào quan tâm xin liên hệ
E cũng hk biết nó từ thời nào nữa
Đem lênh cho ae thẩm định và giao lưu các kiểu cho vui
Cả bộ : 6 Triệu
Điện thoại, zalo: 0909841588


Điện thoại, zalo: 0909841588