Điện thoại: 0982887868
Địa chỉ: 135 Nguyễn Lương Bằng , Hà Nội


Thân mến kính làng mâm đồng nặng trịch, đường kính 56 cm

Thái Công xưa một cần câu
Hôm mai sông Vị mặc dầu đùa vui