Nhà em có cái cân thời Pháp thuộc cần giao lưu với anh em.
*** Nhà nào có nhu cầu thì liên hệ: 0925299968 - gặp Tùng