Điện thoại: 0909841588
Địa chỉ: 65/19/13 tân kỳ tân quý


Kiếm lớn dài 90 cm, kiếm nhỏ dài 70 cm
Sdt: 0909841588