Điện thoại: 0982948499
Địa chỉ: 205 Kha Vạn Cân, KP6 Hiệp Bình Chánh Thủ Đức HCM

GL Máy chiếu phim đèn 16mm ,sử dụng đèn máy móc nghiêm chỉnh,sử dụng những bóng đèn to USA ,ruột gan còn nguyên bản và mới tinh máy chiếu phim thời xưa ,ai có siêu tập liên lạc nhé,nếu lấy cuộn phim thì thêm 1,2tr/ cuộn số lượng cuộn phim có hạn.