Tình trạng hai bàn ủi con gà xưa y như hình , trọng lượng mỗi con 2,4 kg .

Vui lòng liên hệ 0903975024 .

Thanks