LH: Phạm Tuấn Hà
Điện thoại:0903403714
Địa chỉ: Ha noi

Các loại đồ cổ Lý Trần trong số đồ cổ vớt lên từ sông Hương tương đối là ít. Điều này cũng dễ hiểu vì miền Thuận Hóa ngày nay thuộc Châu Ô Châu Rí của nước Chàm hồi trước và đã được Vua Chàm là Chế Mân (JayaSimhavarman III) dùng làm sính lễ đem dâng cho Vua Trần Nhân Tông để cưới Công Chúa Huyền Trân năm 1306. Như vậy, cách đây chỉ mới 700 năm mới có nhiều cư dân Việt thời đó đến định cư tại vùng nầy và đem theo các đô vật thường dùng ở miền Bắc vào. Các đồ cổ Lý Trần hiếm có trong đám đồ cổ vớt lên từ lòng sông Hương . Và đây là một ông bình vôi Trần quai trúc tuyệt đẹp được dòng sông Hương bảo vệ trong suốt gần thiên niên kỷ qua nay có cơ may cụ được đưa lên bờ và ra Bắc trở về quê hương cụ .
LH: Phạm Tuấn Hà
Điện thoại:0903403714
Địa chỉ: Ha noi