Điện thoại: 0913906839
Địa chỉ: nam dinh

Lư trầm đồng liền nạc, tk 19, hàng sưu tầm, để bàn, bày tủ đẹp, cực hợp bác nào mệnh hoả, thổ. Cao 17, rộng 16 tổng thể, đẹp ko tỳ vết, gl cùng ae.