Điện thoại: 0987583768
Địa chỉ: Mai Động - Hoàng Mai - Hà Nội

Kính làng

Giao lưu:
Bức tượng đồng đúc quý, rất có thần , hoa văn tinh tế, cao 17 cm.Giá: 800k ( không bao ship)