Điện thoại: 01224786052
Địa chỉ: tphcm

Mời làng xem vui va giao lưu pho tượng Hộ Pháp bằng đồng sâu tuổi............Chân Thành Cảm Ơn