Điện thoại: 0938544639
Địa chỉ: cô giang q1 tphcm

Mời làng cùng xem một bát hương bằng đồng mặt hổ phù dáng trống cơm.