Điện thoại: 0987583768
Địa chỉ: Mai Động - Hoàng Mai - Hà Nội

Kính làng

Giao lưu:
Đôi Song long chầu nguyệt quý, đồng đúc, hàng quý, khá nặng 0.9 kg/con, dài 18 cm/ con.
Giá: 1.2 triệu/đôi ( không bao ship)