Địa chỉ: Quận 7
Điện thoại: 0976797258Xin giao lưu bộ lư đầu bợm xưa cao 43cm, nặng 8,3kg.

Giao lưu như hình chụp.


Điện thoại: 0976797258