Điện thoại: 0976797258
Địa chỉ: Quận 7

Giao lưu ngũ sự mini xưa cao 15cm, nặng 1,8kg.
Giao lưu như hình chụp.