Điện thoại: 0905159332
Địa chỉ: 136tang bat ho.qui nhon

bình rượu bát tiên và 2 ly rượu giá 1tr bình cao 18cm rộng 12cm,ly cao 10cm rộng 8cm