Điện thoại: 0909484719
Địa chỉ: Quận Tân Bình

Cao 32 cm