Điện thoại: 0989068666
Địa chỉ: TP. Vĩnh Yên


Cơi trầu trạm tứ quý và Xông trầm trạm rồng đuổi ( Hiếm đô )
Mã 1: Xông trầm cổ (Thời Nguyễn), Trạm Rồng Đuổi ( 2 Ông Cúc Hóa Rồng )
Cao 8cm, vòng bụng 36cm

Mã 2: Cơi trầu cổ (Thời Nguyễn), Trạm Tứ Quý ( Xuân Hạ Thu Đông ) nét trạm tinh xảo, bị dập chút xứu viền đáy nhìn tinh mới thấy
Cao 6.5cm, vòng bụng 32cm.