Giao lưu nhiều mã số - UHP100k

Minh Châu xin giao lưu với các bác một số đồ dưới đây:
MS1
: Đôi lọ tàu màu Quang Tự, cao 25,5cm, thân toàn lành, miệng cả 2 bị thương chút như ảnh chụp, miệng đã bọc đồng từ lâu bởi chủ cũ:

MS2: Bộ Long viên sứ tàu gồm 3 món, tình trạng như hình:MS3: Dầm trà đk 13,5cm, bị mẻ mienẹg chút như hình chụp:


( đ<span style="">ã giao l<span style="">ưu)</span></span>


MS4: Đôi củ tỏi bát tràng men phân ngựa, gần như toàn lành:
MS5: Dầm Mã liễu đk lớn18cm, hiệu đề Ngoạn ngọc, niên đại TK18, bị thương chút như hình:
MS6: Nậm vẽ sơn thủy, thân toàn lành, miệng bị thương đã bọc đồng:

Điện thoại: 0912121422
Địa chỉ: TP Hưng Yên