Điện thoại: 0967 120 068
Địa chỉ: hà nội


Đỉnh bóng. cao 50cm, đk 35cm
Đỉnh lục gác. cao 35cm, dài 26cm, rộng 15cm
Đỉnh tai cuộn nhỏ,16cm nắp nghê. cao 27cm, đk