Điện thoại: 0912423798
Địa chỉ: Thành phố Vĩnh Yên-Vĩnh Phúc


cặp nến và hạc đồng ngũ xã khoảng cuối tk19. đồng đúc vàng, ten đẹp.
+hạc đứng trên rùa (tượng trựng cho thanh cao trường thọ) , cao 20cm; dài 7cm; đồ đúc nguyên bản, ten đẹp
+nến đồng, cao 18cm; nguyên bản