Điện thoại: 0912423798
Địa chỉ: Thành phố Vĩnh Yên-Vĩnh Phúc
2 bát thanh 19, men chàm da đá vẽ xích bích rất đẹp. lành đẹp 95%
- 1 chiếc đk 17cm; cao 10cm
- 1 chiếc đk15.5cm, cao 10cm