Liên Hệ : 0964828659 - Lê Trần An

ấm trà đồng cổ tay tròn đúc rất dày,nặng tay, rất bóng, ten
dáng đẹp