Một số đồ gốm và sành tiêu biểu thời Mạc, Lê

(Từ thế kỷ 15 đến nửa đầu thế kỷ 18)


Đây là thời kỳ đất nước ổn định và phát triển mạnh sau chiến thắng quân xâm lược Minh. Riêng đồ gốm đã hình thành nhiều trung tâm sản xuất có tính chuyên nghiệp để xuất khẩu như Chu Đậu, Hợp Lễ, Cậy ở Hải Dương, Bát Tràng ở Hà Nội, Thổ Hà, Phù Lãng trên đất Kinh Bắc,v.v.

Thời này bắt đầu xuất hiện chống dính bằng kỹ thuật ve lòng. Đồ gốm men trắng vẻ lam thường được gọi là gốm hoa lam là đặc trưng nổi bật của gốm thời này đã được xuất khẩu ra nhiều nước trên thế giới, sang tận Trung cận đông, Ai Cập và châu Âu.

Gốm hoa lam thường có dáng cao, chân đế cao, dưới trôn tô màu đỏ trang trí văn lá chuối, văn cánh sen to với các loại điển hình là lọ hình tỳ bà, bát chân cao, nậm, vò hộp phấn, bát, đĩa v.v.

Bên cạnh đó còn có loại gốm men trắng với các loại âu, ang, bát, đĩa, ấm, vò,v.v. Đáng chú ý thời này đồ sành cực kỳ phát triển với trung tâm Hương canh nổi tiếng với các loại chum, vại, tiểu sàng và Phù Lãng với loại sành tráng men da lươn.

Riêng đồ gốm vào cuối thế kỷ 16 đầu thế kỷ 17 xuất hiện loại gốm men lam, hoa văn đắp nổi kết hợp vẽ lam rất đặc trưng, chủ yếu để sản xuất đồ thờ cúng và trang trí như chân đèn, lư hương, bát hương. Một số đồ gốm có ghi tên người và lò gốm sản xuất.

Bên cạnh cũng có một số gốm men lam, men nâu, men trắng như chum, ấm, tước, chậu, bát đĩa và gốm kiến trúc.

Thời kỳ này xuất hiện một số trung tâm đúc đồng khá nổi tiếng chuyên đúc các loại chuông, trống, lư, đỉnh khá đẹp.


âu gốm Lê sơ


ấm gốm


chum gốm


chân đèn


ấm gốm


bát đĩa và gốm tk 16


các loại chân đèn thế kỷ 16lư hương gốm

ấm rượu gốm


lư hương gốm

chum gốm


lư hương gốm

chum gốm


ấm rượu gốm

lư hương gốm


các loại chân đèn thế kỷ 16

bát đĩa và gốm tk 16


ấm gốm

chân đèn


chum gốm

ấm gốm


âu gốm Lê sơ​