Có 01 bình bằng đồng và 02 con cốc ai có nhu cầu mua thì liên hệ nhe