Tượng cao tổng thể 70 cm , Chất liệu đồng , đế đồng , cân nặng 5 kg , tương cầm 5 ngộn nến sáp .

--------------CÁC SẢN PHẨM KHÁC-----------------------------------
http://www.sanphamnhadep.com/index.php?route=common/home