Đặc điểm nhận biết ;;
Con gà cân nặng từ 3,4 l ( 340gr)
Con gà trên bàn ủi thời của pháp ,time gan 100năm .
Cách thử : Đốt lửa trực tiốp vào con gà từ 1 ₫ 60 phút,tắt lửa lấy cây nến ( đền cầy ) gí vào .đền cầy ko chảy la ok .cầm con gà vào tay mà ko nóng.đúng hàng mua 300 tỷ 1 con .