cần bán bộ binh hồ lô cổ gồm 1 bình hồ lô bát tiên + 2 thiềm thừ 3 chân mẹ + 1 bình rượu bát tiên + 1 chum uống rượu 3 chân. ai có nhu cầu lh:01687197266