Điện thoại:0907514876
Địa chỉ: 32 ng văn đậu f5 QPN

Phật bà chuẩn đề bằng đồng chất liệu bằng đồng
giá 1tr3
size:
Height:5.12"/130mm
Width:4.06"/103mm
Depth: 1.65"/42mm
Weight: 0.82Lbs/370g

Điện thoại:0907514876
Địa chỉ: 32 ng văn đậu f5 QPN