Tinh trạg lanh nguyên
Ae nào quan tâm e nó xin đt e
Lh :0903.676.339(Quốc sn 1989)
ĐC: Tx Bình Minh- Vĩnh Long* Ngân hàng phát triển nông thôn, TX Bình MInh
- Bùi Hồ Bảo Quốc : 7.307.205.054.964

*Ngân hàng Sacombank , TX Bình MInh
- Bùi Hồ Bảo Quốc :07.0000.829.852

*Ngân hàng VietcomBank,CN TX.Bình MInh
- Bùi Hồ Bảo Quốc : 0791.0000.20.686