Điện thoại: 0988 884 987
Địa chỉ: Thôn Nga Hoàng xã Hợp Châu - đường lên khu du lịch núi Tam Đảo - Vĩnh Phúc

Nồi lành nguyên không thủng
GIÁ 1.850.000đ - Bao gửi tới mọi miền TỔ QUỐC
Mời các bác thiện trí alo cho em .Làm ơn xin không nhắn tin
Điện thoại: 0988 884 987
Địa chỉ: Thôn Nga Hoàng xã Hợp Châu - đường lên khu du lịch núi Tam Đảo - Vĩnh Phúc