Tạo ổ đĩa Boot
Bạn phải tạo một ổ đĩa boot bằng một máy tính khác. Đầu tiên bạn download ổ đĩa Boot

Sau đó chạy file imqBurn, đây là phần mềm giúp máy bạn đọc file ISO, nếu máy bạn có sẵn ứng dụng có thể mở được file ảnh ISO thì có thể bỏ qua bước này.

Chọn nguồn, click Burn, và tạo ổ đĩa Boot

Tạo mật khẩu mới cho Windows

Khi màn hình hiện ra, 3 bước đầu bạn chỉ cần bấm Enter. Ví dụ, màn hình đầu tiên yêu cầu bạn chọn số thứ tự ổ đĩa, nhưng màn hình đã hiển thị sẵn số 1, và bạn chỉ cần bấm Enter.
Bước 1: Yêu cầu bạn chọn địa chỉ đăng kí , địa chỉ này đã được máy tính chọn sẵn. Bấm Enter.Bước 2: Hỏi bạn có muốn cài đặt lại mật khẩu không. Tiếp tục ấn phím Enter!
Bước 3: Tiếp tục ấn Enter để thay đổi tên đăng nhập
Bước 4:Gõ tên đăng nhập. Sau đó Enter. ở đây tôi gõ 'thegioidoco” làm ví dụ.

Bước 5: Ấn Enter để xóa mật khẩu cũ.
Bước 6: Gõ dấu chấm than '!” để thoát, và gõ 'y” để lưu thay đổi.
Cuối cùng màn hình sẽ hiển thị dòng chữ 'EDIT COMPLETE”. Bây giờ bạn đã có thể quay trở lại Window và khởi động máy bình thường mà không cần mật khẩu.
[COLOR=rgb(255, 0, 0)]Tham Khảo Những Sản Phẩm Tương Tự Tại Đây Nhé:[/COLOR]

1. Hàng độc
[COLOR=rgb(77, 77, 255)]http://thegioidienthoaico.com/[/COLOR]

2.Phong Cách Cười Sặc Sụa

[COLOR=rgb(77, 77, 255)]www.chucuoi.tv[/COLOR]

3.Hấp Dẫn Với Từng Món Ăn
[COLOR=rgb(77, 77, 255)]www.cungnau.com[/COLOR]

4.Diễn Đàn Mua Bán Mọi Thứ
[COLOR=rgb(77, 77, 255)]www.thegioidoco.net[/COLOR]

5. Cười Nghiên , Cười Ngả
[COLOR=rgb(77, 77, 255)]http://bit.ly/chucuoitv[/COLOR]

6. Cùng nấu ăn nào .

[COLOR=rgb(77, 77, 255)]http://bit.ly/cungnaucom[/COLOR]

7. Cùng Xem Cùng Cười
[COLOR=rgb(77, 77, 255)]http://facebook.com/chucuoitv[/COLOR]

View more random threads: