Điện thoại:0909841588
Địa chỉ: 65/19/13 Tân Kỳ Tân Quý, quận Tân

Kích thước 45x25 bằng đồng rất nặng. Giá 7 triệu.

Điện thoại:0909841588
Địa chỉ: 65/19/13 Tân Kỳ Tân Quý, quận Tân