Điện thoại:01284940808
Địa chỉ: 03 nguyen trai

Nồi đồng: Em có nồi đồng bán giá 2 triệu, no fix. Xin gọi 0907067475.
Điện thoại:01284940808
Địa chỉ: 03 nguyen trai