Đèn cổ 3 chân của Pháp, chiều cao từ chân đến hết đui 14cm, đến hết lam 27cm, lam rộng 15cm.
Ae quan tam xin liên hệ e:
ĐC: Số 16 - Ngõ 2 - Đường Nguyễn Chánh
ĐT: 0916811900


ĐC: Số 16 - Ngõ 2 - Đường Nguyễn Chánh
ĐT: 0916811900