KÍNH THIÊN VĂN ĐƯỢC SẢN XUẤT TẠI ANH QUỐC, NHÂN KỶ NIỆM 500 NĂM NGHÀNH THIÊN VĂN HỌC MỸ ( 1492 - 1992 )
ĐƯỢC LÀM BẰNG ĐỒNG.
SỐ LƯỢNG SẢN XUẤT 7 CÁI.